Vask af affaldsbeholdere – Institutioner

børneinstitutioner, skoler, særinstitutioner og døgninstitutioner – klares naturligvis også af Dansk Skraldespandsvask. Vi står for vask af affaldscontainere hos en lang række kommunale og statslige institutioner i København og Nordsjælland, og vi vil selvfølgelig også gerne give jeres institution et godt tilbud på frekvent rengøring af affaldsspande og -containere. Udsæt ikke jeres brugere for unødig risiko for kontakt med skadelige bakterier. Få styr på vask af affaldsbeholdere nu – lad os komme med et samlet og helt uforpligtende tilbud på jævnlig rengøring af skraldespandene i jeres institution. Hyppigheden for rengøringen aftales naturligvis i samråd med jer ud fra jeres konkrete behov og ønsker.
  • Dansk Skraldespandsvask v/MaVol
  • Vinkelvej 20
  • 3540 Lynge
  • Tlf. 60477955 
  • info@danskskraldespandsvask.dk

Ring til Dansk Skraldespandsvask i dag og tegn en løbende erhvervsaftale for rengøring af jeres skraldespande og containere.

Sådan fungerer det:

Du kontakter os

Vi træffer aftale om, hvor mange gange om året vi skal rengøre din skraldespand eller container – 1, 3, 6 eller 13 gange.

Vi rykker ud

Vi kommer ud på matriklen med vores specialudstyr og rengør dine containere og skraldespande

Når arbejdet er udført

Du har nu en ren og garanteret bakteriefri container / affaldsbeholder – til  glæde for brugere og det omgivende miljø. Husk, at Dansk Skraldespandsvask ikke benytter kemikalieholdige vaskemidler.

Det siger kunderne:

Jeg kan på det varmeste anbefale Dansk Skraldespandsvask, der står for jævnlig rengøring af vores erhvervscontainere. Dansk Skraldespandsvask er hurtige, omhyggelige og pålidelige, og vi glæder os hver dag over vores rene skraldespande.

Chris Furnish – www.skiltex.dk

Dejligt og betryggende at vide, at vores skraldespand ikke er en bakteriemagnet. Vi har tre børn, der leger overalt i haven, og vi ønsker ikke, at affaldscontaineren skal udgøre en sygdomsrisiko. Derfor har vi valgt at få Dansk Skraldespandsvask til at rengøre den regelmæssigt.

Per Draker – Hillerød

En oplagt løsning på et tilbagevendende problem! Dansk Skraldespandsvask klarer rengøringen af vores affaldsbeholdere til UG. Den grundige vask holder skadelige bakterier og skadedyr fra døren. Vi kan varmt anbefale Dansk Skraldespandsvask.

Henning Mathiesen – Spil ApS

Luk menu