Vask af containere – ejendomsselskaber

Containere i private eller almennyttige beboelsesejendomme benyttes oftest af mange forskellige brugere. Miljøet i og omkring containere og affaldsspande er med til at give det samlede indtryk af en ejendom.

Hvis en container ikke rengøres med passende mellemrum, vil den hurtigt kunne blive en magnet for rotter og skadedyr samt udgøre en konstant bakteriesmittefare for ejendommens beboere.

Dansk Skraldespandsvask tilbyder vask af containere for ejendomsselskaber, boligselskaber og andelsboligforeninger. Vi vasker containerne omkring jeres ejendomsportefølje. Det giver beboerne øget lyst til at anvende affaldsbeholderne, hvilket i øvrigt kan være med til at mindske udgiften til rengøring af udenomsarealerne.

Ring i dag til Dansk Skraldespandsvask for erhvervsaftale om vask af containere i jeres ejendomsselskab, boligforening eller andelsforening.

  • Dansk Skraldespandsvask v/MaVol
  • Vinkelvej 20
  • 3540 Lynge
  • Tlf. 60477955 
  • info@danskskraldespandsvask.dk

Ring til Dansk Skraldespandsvask i dag og tegn en løbende erhvervsaftale for rengøring af jeres skraldespand.

Sådan fungerer det:

Du kontakter os

Vi træffer aftale om, hvor mange gange om året vi skal rengøre din skraldespand eller container – 1, 3, 6 eller 13 gange.

Vi rykker ud

Vi kommer ud på matriklen med vores specialudstyr og rengør dine containere og skraldespande

Når arbejdet er udført

Du har nu en ren og garanteret bakteriefri container / affaldsbeholder – til  glæde for brugere og det omgivende miljø. Husk, at Dansk Skraldespandsvask ikke benytter kemikalieholdige vaskemidler.

Det siger kunderne:

Jeg kan på det varmeste anbefale Dansk Skraldespandsvask, der står for jævnlig rengøring af vores erhvervscontainere. Dansk Skraldespandsvask er hurtige, omhyggelige og pålidelige, og vi glæder os hver dag over vores rene skraldespande.

Chris Furnish – www.skiltex.dk

Dejligt og betryggende at vide, at vores skraldespand ikke er en bakteriemagnet. Vi har tre børn, der leger overalt i haven, og vi ønsker ikke, at affaldscontaineren skal udgøre en sygdomsrisiko. Derfor har vi valgt at få Dansk Skraldespandsvask til at rengøre den regelmæssigt.

Per Draker – Hillerød

En oplagt løsning på et tilbagevendende problem! Dansk Skraldespandsvask klarer rengøringen af vores affaldsbeholdere til UG. Den grundige vask holder skadelige bakterier og skadedyr fra døren. Vi kan varmt anbefale Dansk Skraldespandsvask.

Henning Mathiesen – Spil ApS

Luk menu